Verantwoord ondernemen

Verantwoord ondernemen

We zoeken met ZKW steeds naar een evenwicht tussen de economische wetmatigheden en ons maatschappelijk doel wat betreft de inzetbaarheid van onze 190 werknemers met een beperking, begeleid door 30 omkaderingsleden.

We gaan daarbij uit van onze eigen krachten en de troeven van onze gemotiveerde mensen en moderne machines.

Dat leidt tot een grote flexibiliteit en betrouwbaarheid zowel voor grotere, langlopende als kleine of unieke opdrachten.